|na stránke sa pracuje|

 

 

 


Adresa spoločnosti:

TENDER OFFICE s.r.o.

Mostná 29
949 01 Nitra
Kontakt:
E-mail: tenderoffice@tenderoffice.sk

kontakt na konateľa spoločnosti:

JUDr. Nina Šišková Schifferová
Tel: +421 902 594 529

E-mail: nina.siskova@tenderoffice.sk

 

Faktúračné údaje:

TENDER OFFICE s.r.o.
Mostná 29
949 01 Nitra
IČO: 480 24 325
DIČ: 2024185823
Nie je platiteľ DPH.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Nitra odd. Sro, vložka č. 38320/N


 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK63 0900 0000 0050 6719 4770
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX
Názov a adresa banky: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37, Bratislava, Slovenská republika

 

 

|na stránke sa pracuje|